fbpx

Trygg behandling: ofte stilte spørsmål

Trygg behandling: ofte stilte spørsmål

Trygg behandling

 

Trygg behandling er viktig. For at du skal vite hva du går til, før du bestiller time, har vi samlet noen spørsmål og svar her. Lurer du på betaling, klagerett, forvernsamtale, eller annet, så finner du forhåpneltigvis svar her. Mangler du svar på noe. Send en melding i kontaktskjemaet på denne siden, så legger vi det inn hvis det er relevant for andre også.

Hvordan bestiller jeg time?

a) Trykk på fanen bestill timeavtale i hovedmenyen. Der står det meste.


b) Send inn kontaktskjemaet, så blir du oppringt av Psykologspesialist Trine Elverum i løpet av få dager.


c) Send sms til 909 85375, så får du svar på sms i løpet av kort tid.

Hvordan betaler jeg for timen?

Du får sms med betalingslenke så snart timen er over. Den er aktiv i 24 timer. Dersom du ikke betaler innen 24 timer, får du tilsendt en faktura. Det påkommer da et fakturagebyr på kr 50. Dersom fakturaen ikke betales innen fristen påløper det forsinkelsesrenter, purregebyr og etter hvert inkassovarsel. Det er firmaet MediPay som overtar fordringen din. Du finner svar på deres vanligste spørsmål på denne kundeservice-siden.

Hva hvis jeg ikke liker behandleren?

Hvis du er engstelig for at kjemien ikke skal stemme, kan du bestill en forvernsamtale. Du kan lese mer om den her.

Hva er forskjellen på en privatpraktiserende psykologspesialist og en psykologspesialist med avtalehjemmel?

En privatpraktiserende psykologspesialist får ingen økonomisk støtte fra helsemyndighetene for å drive praksisen sin. Det betyr at en privatpraktiserende psykologspesialist er 100% avhengig av at klientene er fornøyde med den behandlingen de får, slik at de anbefaler psykologen til venner og bekjente. Det gjør at en privatpraktiserende psykologspesialist som regel jobber effektivt og fokusert med problemene dine. Ventetiden er som oftest ikke så lang, og selv om timeprisen er høyere enn hos en psykolog med avtalehjemmel, kan det lønne seg fordi du slipper å ha det vondt så lenge før du kommer i gang med behandlingen.

En psykologspesialist med avtalehjemmel får driftsstøtte fra myndighetene, og kalles avtalespesialist. Avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten og skal ha strenge inntakskriterier som avgjør hvilke pasientgrupper som kan få time der. Hver enkelt time blir rimeligere for pasientene hos en avtalespesialist, men ventetiden er lang.

Hva er forskjellen på en psykolog og en psykologspesialist?

En psykolog har 6 års utdannelse. En psykologspesialist har 11 års utdannelse. En psykolog er bredt utdannet i normalutvikling. Gjennom spesialiseringen har psykologspesialisten gjennomført 5 års praksis i ulike psykiatriske poliklinikker og døgnposter, og valgt en bestemt retning innenfor psykologien som sitt spesialområde. Man kan feks være psykologspesialist i behandling av voksne (klinisk voksen), eller i behandling av barn, eller i rusbehandling, for å nevne noen.

Hva er forskjellen på en psykiater og en psykologspesialist?

Psykiateren utdanner seg til lege de første 6 årene, og tar deretter 5 års tilleggsutdannelse og praksis i medisinsk behandling av psykiske lidelser.

Psykologspesialisten utdanner seg til psykolog (og studerer normalutvikling i stedet for sykdom) de første 6 årene, og tar deretter 5 års tilleggsutdannelse og praksis i terapeutiske behandlingsmetoder for psykiske lidelser.

Hvilken sikkerhet har jeg for at behandlingen foregår korrekt?

Psykologspesialist Trine Elverum er medlem av Psykologforeningen. Det betyr at hun har alle lovpålagte forsikringer, og er forpliktet til å utføre evidensbasert behandling. Som klient hos Trine har du klagerett både til Norsk pasientskadeerstatning, og til Psykologforeningens etiske utvalg, dersom du mener deg feilaktig behandlet.

Du både kan, og bør, kontakte Statsforvalteren dersom du opplever maktmisbruk eller annen form for ubehagelig oppførsel fra en behandler. Statsforvalteren skriver bl.a dette om sin rolle som kontrollorgan for helsetjenester:

«Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.»

Psykologspesialist Trine Elverum har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som klageinstans. Trykk på teksten, så kommer du til sidene deres.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]