fbpx

Tag: fastlege

Psykologmangel

Behov for flere avtalehjemler for psykologer. Psykologmangel tydeliggjør at det virkelig er altfor få avtalespesialister de fleste steder i landet. Fastleger forsøker å påvirke myndighetene til å opprette flere avtalehjemler, Psykologforeningen...

Les mer