fbpx

Individualterapi

Individualterapi

Individualterapi
 

Individualterapi innebærer, som navnet tilsier, samtaler mellom psykologen og ett enkelt individ.

Trine Elverum bruker flere psykoterapeutiske metoder i sin praksis. Ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, var Trine tilknyttet kognitiv klinikk. Dette sier Trine selv om sin praksis:

«Som spesialist i klinisk voksenpsykologi, er jeg bredt utdannet i flere terapeutiske metoder. Da jeg begynte å jobbe som psykolog, kalte jeg meg kognitivist (en som primært bruker kognitiv terapi/kognitiv eteknikker i sin terapi); i dag kaller jeg meg eklektiker (en som benytter et bredt spekter teknikker fra mange terapimetoder). Det viktigste for meg, er å finne den/de arbeidsform/ene som passer best for den enkelte klient.

Jeg er opptatt av at psykologiens logikk skal bli tydelig for klientene mine. De aller fleste som kommer for å hjelp med psykiske problemer har helt normale reaksjoner helt unormale hendelser. Når klientene mine forstår at det ikke er dem det er noe galt med, men at det som har skjedd med dem/er gjort mot dem, ofte er forferdelig galt, blir det ofte litt lettere for dem å se at det er mulig å jobbe seg ut av det vonde.

Jeg jobber mye med å endre klientenes syn på hendelser og handlingsmønstre i eget liv. Da bruker jeg ofte kognitive teknikker. Vi kartlegger handlingsmønstre, vurderer andre måter å tolke hendelser på, og tester ut hva som skjer hvis ting gjøres/fortolkes på andre måter. Klienten læres opp til å bli en slags antropolog i eget liv. På bakgrunn av de observasjonene klienten gjør om egne tanker og reaksjoner, jobber vi med å innlære selvhjelpsteknikker som vil lette tilværelsen.

Tilegningen av disse nye mestringsstrategiene, skjer i det tempoet klienten er klar for. Det vil si at enkelte kan få svært rask og effektiv hjelp, dersom de er endringsmotiverte og klare for å gjøre jobben. For den som trenger mer tid, og ønsker at noen følger dem litt lenger på veien, vil metodene innarbeides og utprøves mer forsiktig. Klienten kjenner seg selv best, og psykologens jobb er å føre klienten av gårde i en retning og et tempo som er optimalt for den enkelte.

For noen er det enkelt å jobbe intellektuelt, også med kroppslige følelser, mens det for andre er langt mer naturlig å ta utgangspunkt nettopp i det de opplever i kroppen. Emosjonsfokusert terapi, er en terapiform jeg har begynt å bruke mer de siste årene. For mange mennesker er det viktig å kunne gjenoppleve vonde følelser sammen med en trygg og empatisk fagperson, slik at følelsene kan bearbeides, og så forlates.

Det å undertrykke følelser, og rømme fra følelser, er kjernen i mange av mine klienters problemer. Gjennom den terapeutiske prosessen hjelper jeg klienten med å kjenne på den grunnleggende smerten, for så å lede klienten inn mer hensiktsmessige emosjoner. Når de hensiktsmessige emosjonene vekkes, like etter at de uhensiktsmessige emosjonene har vært oppe, er tanken at menneskesinnet er mer mottakelig for å registrere forskjellene og så tilegne seg nye reaksjonsmønstre. Disse nye reaksjonsmønstrene kan betraktes som nye atferdsskjemaer som klienten skal tilegne seg, og deretter følge framover.

Du har kanskje hørt om en teknikk som heter «den tomme stolen»? Det er en teknikk fra gestaltterapien, som jeg ofte bruker for å hjelpe klienter til å kommunisere med deler av seg selv, som kanskje har vært dyttet litt langt ned/bak i bevisstheten. Teknikken er veldig nyttig dersom du har uoppgjorte konflikter med mennesker du ikke lenger har muligheten til å konfrontere, eller skvære opp med.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing Technique), er også en metode jeg bruker mye. Forenklet sagt, går metoden ut på å bryte automatiserte handlingsmønstre, slik at nye handlingsmønstre lettere kan etableres. EMDR er spesielt effektivt på vonde minner (traumer), tanker som har «hengt seg opp» (som grubling over ekskjærester), uvaner (som overspising/røyksug/neglbiting) osv.

All psykoterapi handler om fortrolige samtaler mellom en person som ønsker hjelp, og en fagperson som ønsker å hjelpe. For at fortrolige samtaler skal kunne gjennomføres, må rommet rundt og mellom, de to samtalepartnerne (individualterapi), de tre samtalepartnerne (parterapi), gruppedeltakerne og psykologen (gruppeterapi), være trygt og basert på gjensidig respekt.

På siden «Verdigrunnlaget mitt», under fanen OM (i hovedmenyen), kan du lese mer om hva som er viktig for meg, dersom du og jeg skal jobbe sammen.»

Legg til kommentar

E-postadressen din publiseres ikke. Påkrevde felt er merket *

I accept the Privacy Policy