fbpx

Gruppeterapi

Gruppeterapi

Gruppeterapi i Tønsberg

Har du områder i livet du synes er vanskelige? Tenker du det kunne være greit å snakke med andre enn venner/familie om det du sliter med? Vil du være helt sikker på at det du snakker om holdes i fortrolighet? Føles det trygt å ha en profesjonell i nærheten?

Da er kanskje samtalegruppe noe for deg!

Temaer for gruppeterapi i samtalegrupper.

Mange synes det er vanskelig å omgås andre mennesker (sosial angst), andre opplever at de altfor ofte overkjøres av andre eller blir utnyttet (selvhevdelsesproblemer). Noen kommer ikke videre i livet etter å ha opplevd sorg og tap, mens andre sliter med å blir forstått av andre. Følelsesmessige vansker, både indre og mellommenneskelige, kan føre til alt fra angst og depresjon, til utladethet og aggresjon.

Hvordan foregår gruppeterapi, eller samtalegrupper?

I en samtalegruppe deler deltakerne sine personlige erfaringer, tanker og følelser med andre, som er opptatt av lignende spørsmål og utfordringer. Det er dette som kalles gruppeterapi. Etter som gruppesamlingene skrider fram, får den enkelte anledning til å lufte sine utfordringer. Responsen fra de andre gruppedeltakerne, og fra psykologen, bidrar til å avklare følelsesmessige og relasjonelle vansker, slik at det blir tydeligere for den enkelte hvordan utfordringene kan mestres på andre måter. Noen ganger kommer innsikten fra direkte tilbakemeldinger på akkurat dine utfordringer, noen ganger vil du få aha-opplevelser gjennom å høre tilbakemeldinger andre i gruppa får på sine utfordringer.

Små grupper øker tryggheten

Gruppeterapi er en effektiv vei til personlig og sosial utvikling. Gruppa blir en trygg forsamling som vil gi deg både støtte, inspirasjon og små dytt, slik at du kan utvikle deg videre. I en liten gruppe er det trygt å være. Gruppereglene beskrives nærmere nedenfor (se Rammer), men det er viktig å understreke at alle samtaler er fortrolige, og at gjensidig respekt er en forutsetning. Hovedfokuset er at alle skal bli bedre kjent med seg selv, slik at de kan utvikle seg videre i de relasjonene de har utenfor gruppa, enten de er private eller jobbrelaterte.

Gruppeterapi

 

Forvernsamtale med gruppeterapeuten

Før du innlemmes i en gruppe, vil du gjennomgå en forvernsamtale med psykologspesialist Trine Elverum. I den samtalen finner dere ut om samtalegruppe er noe for deg. Samtalegruppe kan egne seg for personer med både lette og moderate psykiske lidelser, samt dem som ønsker å få et nytt perspektiv egne utfordringer. Samtalegrupper kan kombineres med individualterapi.

 

Gruppeterapi i Tønsberg

Det å reflektere sammen med andre, over et tema alle er opptatt av, oppleves svært godt for mange. Trine Elverum tilbyr samtalegrupper om temaene:

Selvbilde og selvhevdelse. Her kan du lese mer om Selvbilde og selvhevdelsesgruppe. Neste Selvbilde og selvhevdelsesgruppe starter mandag 4. mars. Den gruppen er for menn. Dersom du er kvinne og ønsker å delta i en slik gruppe, sender du inn kontaktskjemaet så får du tilbameldingen om når det starter en blandet gruppe, eller en ren kvinnegruppe.

Sorg og tap. Her kan du lese mer om Sorg og tapsgruppe. Neste Sorg og tapsgruppe begynner når det er tilstrekkelig interesserte.

Sosial angst. Her kan du lese mer lese mer om Sosial angst-gruppe. Neste Sosial angst-gruppe begynner når det er tilstrekkelig interesserte.

Kommunikasjonsproblemer. Her kan du lese mer om Kommunikasjonsproblemer-gruppe. Neste Kommunikasjonsproblemer-gruppe begynner når det er tilstrekkelig interesserte.

De enkelte gruppene starter opp når det er tilstrekkelig interessenter for et gitt tema. Når du melder din interesse, vil psykologspesialist Trine Elverum ta kontakt med deg for å avtale en forvernsamtale. Først når den samtalen er gjennomført, tar du avgjørelsen om dette er noe du ønsker å være med på.

 

Rammene for samtalegruppa

I samtalegrupper er det viktig at alle er innforstått med at vi må følge noen rammer:

  • Gruppen møtes en gang i uka, i 90 minutter.
  • Gruppestørrelse er 5 – 7 personer inkludert psykologen.
  • Alle deltakerne har gjensidig taushetsplikt, slik at ingen kan snakke om ting som blir tatt opp av andre i gruppa.
  • Gruppemedlemmene skal ikke ha omgang med hverandre utenfor gruppa (dette er fordi gruppedynamikken skal utvikle seg i den felles gruppa, uten å påvirkes av hendelser som ikke alle i gruppa har tatt del i).
  • Den enkelte deltaker bestemmer selv hva hen vil snakke om i gruppa, og når hen vil snakke eller tie.
  • Samtalegrupper er langtidsterapi, så jeg anbefaler deg å tenke at du skal møte i gruppa i minst ett år.
  • Nye medlemmer tas opp når det er ledig plass.

Nye medlemmer føler ofte at det kan være svært uvant, og ofte direkte vanskelig, å skulle åpne seg og snakke om personlige utfordringer med andre. Etter hvert som tilliten øker, og deltakerne merker at den gjensidige interessen i gruppen er noe annet enn å lette hjertet sitt for en venn/venninne, opplever de fleste at det blir lettere og åpne seg. Napha (Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk helsearbeid) har en fin artikkel her.

Legg til kommentar

E-postadressen din publiseres ikke. Påkrevde felt er merket *