fbpx

Alle tjenester

Internettkurs

Psykologspesialist Trine Elverum har utviklet en rekke internettkurs for den som ønsker å ha full kontroll over når hen skal motta psykologfaglig rådgivning, og i hvilket omfang. Alle kursene ligger på en kursplattform som er enkel å betjene for...

Les mer
EMDR

EMDR i Tønsberg Litt om EMDR EMDR står for Eye Movement Desensitization Reprocessing Technique. Du kan lese mer om metoden i denne artikkelen fra Psykologtidsskriftet. Trine Elverum er psykologspesialist og sertifisert EMDR-terapeut. Hun er...

Les mer
Terapi for Barn

Terapi for barn kan ikke basere seg utelukkende på å snakke om det. For et barn lagres en skummel enkelthendelse ikke nødvendigvis som en serie med inntrykk, tanker og observasjoner som kan analyseres. Det som lagres i barnet, er minnet om den...

Les mer
Rådgivning for Foreldre
Rådgivning for Foreldre

Rådgivning for foreldre i Tønsberg Det å være foreldre i våre dager er utfordrende. Samfunnsutviklingen har gått svært raskt siden dagens foreldre var unge, og det er lett å føle seg usikker på om man henger med. En psykolog er utdannet i...

Les mer
Kurs
Kurs

Kurs  Trine Elverum har utviklet en rekke internettbaserte kurs. Kursene er presentert under fanen Kurs i Hovedmenyen (se Tjenester). Du kan også klikke deg inn på kursbeskrivelsene herfra: Internettbaserte kurs som er laget av Trine Elverum, og...

Les mer
Leve med smerter/sykdom

Det er krevende å omstille seg til nye livsbetingelser. Smerter og sykdom kan bli ekstra belastende når resten av omgangskretsen din lever som før. Det er mye hjelp å få i gode mestringsstrategier og verktøy. Kontakt Trine Elverum for å lære...

Les mer
Håndtering av livsfaser

Ulike livsfaser har ulike utfordringer. Har partneren din dødd? Har du blitt pensjonist? Har du gått fra «young free and single» til familiefar? Ble du arbeidsledig? Har du fått en kronisk sykdom? Det å omstille livet sitt fra alt du...

Les mer
Avhengighet, alle typer
Avhengighet, alle typer

Ligger du under for en eller annen avhengighet? Enten du er avhengig av spill, rusmidler, internettpornografi, eller mat (eller andre avhengigheter), så vil avhengigheten din ofte skape store problemer for deg. Relasjoner, økonomi, personlighet...

Les mer
Sorg og tap

Ulike mennesker reagerer ulikt på det å miste noen, eller det å oppleve andre typer tap. Uansett hva sorgen, eller tapet ditt består i, kan det være lurt å snakk med en profesjonell. Kontakt psykologspesialist Trine Elverum for å høre hvilke...

Les mer
Stressmestring og livsveiledning
Stressmestring og livsveiledning

Gjennom selvutviklingsprogrammet vil du få bedre innsikt i hvilke rammer du har satt for livet ditt i dag, og hvordan du kan bruke ny kunnskap for å utvikle egne styrker og minimere effekten av dine svake sider. Programmet tilpasses dine behov...

Les mer
Samlivsproblemer

Alle typer samlivsproblemer kan bearbeides i terapi. Trenger du hjelp med hvordan du reagerer på en partner? Trenger du hjelp fordi du ikke forstår hvorfor en partner reagerer på dine innspel? Ønsker du at du og din partner skal snakke med en...

Les mer