fbpx

Psykologivestfold og koronavirus

Psykologivestfold og koronavirus


Du må sette deg inn i de aktuelle reglene som gjelder for koronatiltak i Tønsberg kommune, som du finner her:


https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/rad-og-regler-i-tonsberg/


For klienter som ønsker behandling av psykologspesialist Trine Elverum har koronavirus følgende innvirkning:

  1. Alle som har/har i løpet av de siste 14 dagene har hatt/ eller har vært i kontakt med personer som er i karantene, må benytte seg av den internettbaserte løsningen (det vi kaller webterapi), som gjør at vi kan gjennomføre terapitimen uten å utsette andre for eventuell smitte av koronavirus.
  2. Personer som kan benytte webterapi, oppfordres til å benytte webterapiløsningen for å unngå kontakt i så stor grad som mulig.
  3. Dersom du ønsker traumefokusert-behandling (EMDR) MÅ du ha med eget munnbind. Dersom du ikke har eget munnbind vil du enten måtte betale kr 25,00 for et munnbind, eller gjennomføre ordinær samtaleterapi den dagen.
  4. Dersom du ønsker tradisjonell terapitime med oppmøte må du kunne: – garantere at du har etterlevd og etterlever myndighetenes regler for smittevern slik de framkommer i lenken over.


Psykologspesialist Trine Elverum og Trine Elverum AS garanterer at: a) retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for å hindre smittespredning følges.


b) at det er mulig å opprettholde forsvarlig avstand mellom klienter i venterommet. Alle oppfordres til å komme til Wilhelmsen House kort tid før timen skal begynne, og, dersom været tillater det, vente utenfor døren der du kan se inn på venterommet, så du ser Trine Elverum når hun kommer for å hente deg inn.


c) at det ikke foreligger mistanke om smitte eller fare for dråpesmitte. Dersom u.t skulle ha mistanke om smitte i egen husholdning, eller at jeg har vært i kontakt med noen som er mistenkt smittet, vil jeg naturligvis stenge kontoret umiddelbart og underrette rette instanser.


d) at rutiner for håndvask og renhold er gode og følges nøye.


Dersom du ønsker å avbestille en oppsatt time, må dette (som vanlig) gjøres innen kl. 12.00 arbeidsdagen før. Timer som avbestilles senere, må betales i sin helhet.


Webterapi er en fullverdig terapiform som i liten grad påvirker relasjonen mellom klient og behandler. Du trenger ikke noe ekstra utstyr, så lenge du har en PC/Mac/nettbrett eller mobiltelefon med kamera og mikrofon. For bedre overføring av lyd, kan det i noen tilfeller være behagelig å benytte et vanlig sett ørepropper som de fleste har til mobiltelefonen sin, men det er ikke nødvendig.


Når du sender melding til Trine Elverum på 909 85375 eller trine.elverum@psykologivestfold.no om at du ønsker webterapi i stedet for å møte opp personlig, vil du få en sms eller mail med en lenke til det internettbaserte terapirommet. Terapirommet er selvfølgelig kryptert, så det er like konfidensielt og trygt som når vi møtes personlig. 


Når tidspunktet for avtalen din kommer, trykker du på lenken. Når nettsiden åpner seg, «banker du på» i terapirommet, og venter til jeg slipper deg inn. Det er ikke nødvendig å banke på før tiden, da jeg ikke åpner før timen skal starte.


Hvis du har spørsmål kan du sende mail til info@psykologivestfold.no.


Du kan lese mer om webterapi her. Hvis du ønsker mer informasjon om koronavirus og smitteberedskap i Norge, er Folkehelseinstituttet en god informasjonskilde.


Revidert 03.03.21