Alle innlegg

Følelser og emosjoner

Vi vet alle hva en følelse er, men som artikkelen i Aftenposten 11.09.19 (faksimile nedenfor) viser, er det ikke alltid så lett å sette ord på dem. I artikkelen beskrives dette som vanskeligere for mange menn, enn for kvinner. Jeg er ikke så...

Les mer
ADHD – myter om ADHD
ADHD – myter om ADHD

Det er mange myter om ADHD, blant annet høyt utdannede mennesker ikke kan ha ADHD. Det er feil. I dag leste jeg en artikkel i Dagbladet, skrevet av en psykolog som ønsker å bidra til at folk slutter å tro så mye rart. Selv om jeg ikke synes...

Les mer
Forskning på MBSR
Forskning på MBSR

Forskning på MBSR, eller mindfulness/oppmerksomt nærvær øker i omfang. Oppmerksomt nærvær, eller mindfulness, som metoden heter på engelsk blir mer og mer vanlig i bruk, også innenfor helsevesenet. Det betyr at metoden også forskes på i økende...

Les mer
PTSD-behandling

EMDR og KAT EMDR og KAT framstår som de klart anbefalte behandlingsmetodene for PTSD og andre traumerelaterte lidelser. Psykologspesialist Trine Elverum er lisensiert i EMDR og har lært KAT av Trine Jensen (se bildet) på Universitetet I Oslo...

Les mer
Avhengighet
Avhengighet

Stemmer det, at en avhengighet alltid må erstattes av en annen? Det er i hvert fall ofte det som blir resultatet, dersom den avhengige skal forsøke å fikse problemet på egen hånd.

Les mer
Fake news

Når gamle sannheter, er usant, hva da? Stanford Prison eksperimentet er kanskje et av verdens mest kjente psykologiske eksperimenter. Nå viser det seg at psykologistudenter verden over har blitt holdt for narr i årevis. Her kan du lese mer...

Les mer
Psykologmangel

Behov for flere avtalehjemler for psykologer. Psykologmangel tydeliggjør at det virkelig er altfor få avtalespesialister de fleste steder i landet. Fastleger forsøker å påvirke myndighetene til å opprette flere avtalehjemler, Psykologforeningen...

Les mer