fbpx

Personvernerklæring

Personvernerklæring (privacy policy)

Denne personvernerklæring gjelder for Trine Elverum AS for og for sidene trineelverum.no, psykologivestfold.no, psykologikurs.no, og mine Facebook-sider Trine Elverum, Privatpraktiserende psykolog, Psykolog i Vestfold og Trine Elverum AS.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Trine Elverum AS med org.nr 924638370.

Ansvarlig person er daglig leder Trine Elverum.

Kontaktinformasjon: trine.elverum@trineelverum.no , + 47 909 85375.

Virksomheten er fysisk plassert i Halfdans Wilhelmsens Allé 22, 3116 Tønsberg.

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg til å kunne levere bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme. Behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN DATA
Persondata

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan levere informasjon på epost, samt bestilte produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (F.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsider, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Trine Elverum AS henter ikke inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger
gjennom noen av våre hjemmesider, eller Facebook sider. Psykologspesialist Trine Elverum driver sin privatpraksis inn under Trine Elverum AS. Journalen føres i programmet Psykbase. Psykbases sikkerhetsinformasjon finner du her. Det føres ikke identifiserende klientinformasjon andre steder enn i Psykbase.

Kommunikasjonsdata
Vi lagrer kommunikasjonsopplysninger, det vil si kommunikasjon du sender oss via kontaktskjemaet på nettsiden, epost, tekstmeldinger, meldinger i sosiale medier eller poster i sosiale medier eller kommunikasjon via andre kanaler. Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg og for å holde oversikt over tidligere og pågående kommunikasjon.

Brukerdata / tekniske data / markedsføringsdata
Vi samler data om hvordan du bruker nettsiden vår, hvilke sider du besøker og hvor ofte du besøker disse, din IP-adresse mm gjennom våre analysesystemer. Disse dataene benytter vi for å sikre at relevant informasjon, kampanjer og annonser leveres til deg og for å analysere effektiviteten av våre systemer.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotell, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter. Trine Elverum AS ber om bekreftelse på at samtlige samarbeidspartnere følger personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR).

Våre nettsider, onlinekurs, medlemsportal og e-postlister er hostet av Kajabi. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

  • Google
  • Calendly
  • Zoom
  • Stripe
  • Facebook

Listen over hvilke databehandlingstjenester vi benytter er ikke konstant da vi stadig tester ut nye markedsføringsstrategier og metoder. Vi benytter anerkjente leverandører og gjør det vi kan for å undersøke at alle databehandlingstjenestene vi benytter følger GDPR-lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven §18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til trine.elverum@trineelverum.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende norske/europeiske lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg, med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du på noe tidspunkt ikke ønsker å motta eposter fra oss lenger, klikk avbestillings-link som du som finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på trine.elverum@trineelverum.no

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Trine ElverumAS benytter følgende informasjonskapsler:

  • Facebook pixel
  • Google Analytics
  • Kajabi cookies