fbpx

KIWA

Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt, så jeg låner Bjarte Slettebøs beskrivelse av hva Kiva er (du finner Bjartes blogg her):

Kiva.org arbeider for å redusere global fattigdom ved å formidle rimelige lån til fattige som ønsker å skape egne arbeidsplasser.

Lån gjennom Kiva gir 0 % renter til utlånerne (med unntak av valutaendringer ved innløsning av utlånskapital), og Kiva selv krever ikke rente fra lånetakerne. Lånetakerne betaler renter til de lokale mikrofinansinstitusjonene som administrerer enkeltlånene, men Kiva.org hevder at de holder øye med hvor mye renter som blir krevet og at de ikke vil samarbeide med institusjoner som krev urettferdige eller unødig høye renter. Kiva-låntakerne har en historisk tilbakebetalingsrate på 97 %.

Gjennom Kiva.org kan du låne ut små beløp (fra 25 dollar), til mennesker som trenger lån for å komme i gang med sine forretningsideer. På denne måten hjelper du de mer enn å bare sende av gårde 100 kroner i nødhjelp, og dette er jo tross alt også noe som mange etterspør, nemlig det å hjelpe folk til å hjelpe seg selv. Hvem som helst kan bidra som utlåner hos Kiva. Det eneste du trenger er å registrere deg på nettsiden, og ha et kredittkort eller en paypal-konto (paypal belaster ikke gebyrer for transaksjoner til Kiva) tilgjengelig for å overføre lånet.

Den frivillige organisasjonen drives som non-profit, og benytter teknologi fra flere kjente nettselskaper i USA. Du kan selv følge med på tilbakebetalingen av lånet. Kiva oppgir å ha formidlet lån tilsvarende 954,7 millioner USD fordelt på 82 land siden de startet i 2005.

Mine mikrokredittlån går i hovedsak til unge kvinner. Min tanke er at de i større grad velger å bruke pengene til å skape et levebrød for å forsørge seg selv og familien, og at de får frihet til familieplanlegging.

100 år tilbake i tid var folk i Norge fattige, men hadde ofte mange barn. I dag har de fleste god økonomi, og velger å få færre barn.

Hvis du vil se hvilke lån Trine Elverum har engasjert seg i, kan du se det her.