fbpx

Hvordan påvirker koronavirus terapitimen?

Hvordan påvirker koronavirus terapitimen?
Hvordan påvirker koronavirus terapitimen?

Koronavirus skaper i økende grad utfordringer i Norge. Først måtte alle som «tar på» kundene sine (som frisører, massører, hudpleiere) stenge. Fra midnatt natt til mandag 16.03.20 gjaldt myndighetenes påbud om stenging også psykologer. Samme dag (altså 16.03.20) ba Norsk Psykologforening helsemyndighetene om en presisering av regelverket for autoriserte psykologer. Dette er innholdet hentet fra Psykologforeningens hjemmeside (der du kan lese hele skrivet):

«Når det gjelder psykologer utenfor spesialisthelsetjenesten krever vedtaket at de kan ivareta myndighetenes pålegg om smittevern for at de skal kunne fortsette virksomheten. Dermed gjelder i praksis det samme for dem som for avtalespesialistene, altså at avstand mellom terapeut og pasient skal være mer enn to meter under konsultasjonen og mellom pasient og andre i fellesområder som venterom. Det skal ikke foreligge mistanke om smitte eller fare for dråpesmitte. Videre må rutiner som håndvask, renhold være gode og følges nøye.»

For klienter som ønsker behandling av psykologspesialist Trine Elverum i 2020 får koronavirus følgende innvirkning:

  1. Alle som har/har i løpet av de siste 14 dagene har hatt/ eller har vært i kontakt med personer som er i karantene, må benytte seg av den internettbaserte løsningen (det vi kaller webterapi), som gjør at vi kan gjennomføre terapitimen uten å utsette andre for eventuell smitte av koronavirus.
  2. Personer som kan benytte webterapi, oppfordres til å benytte webterapiløsningen for å unngå kontakt i så stor grad som mulig.
  3. Dersom du skal ha EMDR-behandling må du ha eget munnbind tilgjengelig. Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle når munnbind må brukes. Dersom du ikke har munnbind, og det vurderes nødvendig at du bruker det, må du avstå fra EMDR-behandling den dagen, eller kjøpe munnbind av Trine Elverum AS (pris kr 25).
  4. Dersom du ønsker tradisjonell terapitime med oppmøte må du kunne: – garantere at du har etterlevd og etterlever myndighetenes regler for smittevern slik de framkommer her:

Psykologspesialist Trine Elverum og Trine Elverum AS garanterer at: a) retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for å hindre smittespredning følges.

b) at avstand mellom terapeut og pasient vil være over to meter under konsultasjonen.

c) at det ikke vil være flere klienter i venterommet samtidig enn det som er tillatt.

d) at det ikke foreligger mistanke om smitte eller fare for dråpesmitte. Dersom u.t skulle ha mistanke om smitte i egen husholdning, eller at jeg har vært i kontakt med noen som er mistenkt smittet, vil jeg naturligvis stenge kontoret umiddelbart og underrette rette instanser.

e) at rutiner for håndvask og renhold er gode og følges nøye.

Dersom du ønsker å avbestille en oppsatt time, må dette (som vanlig) gjøres innen kl. 12.00 arbeidsdagen før. Timer som avbestilles senere, må betales i sin helhet.

Webterapi er en fullverdig terapiform som i liten grad påvirker relasjonen mellom klient og behandler. Du trenger ikke noe ekstra utstyr, så lenge du har en PC/Mac/nettbrett eller mobiltelefon med kamera og mikrofon. For bedre overføring av lyd, kan det i noen tilfeller være behagelig å benytte et vanlig sett ørepropper som de fleste har til mobiltelefonen sin, men det er ikke nødvendig.

Når du sender melding til Trine Elverum på 909 85375 eller trine.elverum@psykologivestfold.no om at du ønsker webterapi i stedet for å møte opp personlig, vil du få en sms eller mail med en lenke til det internettbaserte terapirommet. Terapirommet er selvfølgelig kryptert, så det er like konfidensielt og trygt som når vi møtes personlig. 

Når tidspunktet for avtalen din kommer, trykker du på lenken. Når nettsiden åpner seg, «banker du på» i terapirommet, og venter til jeg slipper deg inn. Det er ikke nødvendig å banke på før tiden, da jeg ikke åpner før timen skal starte.

Hvis du har spørsmål kan du sende mail til info@psykologivestfold.no.

Du kan lese mer om webterapi her. Hvis du ønsker mer informasjon om koronavirus og smitteberedskap i Norge, er Folkehelseinstituttet en god informasjonskilde.

Revidert november 2020

Legg til kommentar

E-postadressen din publiseres ikke. Påkrevde felt er merket *

I accept the Privacy Policy