fbpx

Europsy sertifisering

Kvalifiserte psykologtjenester

EuroPsy sertifisering, innebærer at psykologen har det europeiske psykologsertifikatet, som er utviklet av den europeiske føderasjonen av psykologforeninger,  EFPA . I Norge er det Norsk psykologforening ved en nasjonal tildelingskomité som administrerer EuroPsy – ordningen.

EuroPsy representerer en minimumsstandard for psykologutdanning i Europa og har som formål å fremme tilgjengeligheten av kvalifiserte psykologtjenester i hele Europa, beskytte forbrukere og innbyggere gjennom kvalitetssikring og bidra til mobilitet for psykologer ved å sette dem i stand til praktisere hvor som helst i Europa.

What is EuroPsy?

  • EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
  • EuroPsy supplements national standards and helps the public to identify whether a psychologist can be considered competent to practice in a particular area.
  • EuroPsy is awarded to psychologists who meet a list of educational and professional requirements.
  • EuroPsy is being implemented throughout Europe as from 2010.
  • EuroPsy has been established by the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

europsy

Du kan lese mer om Trine Elverums bakgrunn her.