fbpx

CV med bred erfaringsbakgrunn

CV med bred erfaringsbakgrunn

Hvis du vil lese Trine Elverums CV, med bred erfaringsbakgrunn i perioden før  oppstart privatpraksis i 2019, kan du trykke på lenken:

Trine Elverums CV

Trine sier selv:

Jeg har alltid vært kunnskapstørst. I tillegg er jeg nok litt utålmodig. Jeg trodde jeg skulle bli lektor og undervise i engelsk på videregående, slik min egen favorittlærer gjorde. Det ble for kjedelig for meg.

Da jeg begynte å jobbe i det private næringsliv, fikk jeg smaken på nye utfordringer. Det å jobbe prosjektbasert med oppstart av nye prosjekter, som jeg kunne forlate når skuta var på rett kjøl, passet meg bra. Slik jobbet jeg i mange år, og fikk dermed en CV med bred erfaringsbakgrunn.

Da jeg endelig tok på alvor at det er psykolog jeg er (og alltid har fungert som i vennekretsen), fikk jeg erfare hvor heldig kombinasjonen kunnskapstørst/nysgjerrig/utålmodig, er i denne jobben. Jeg bruker nysgjerrigheten min til å grave fram den informasjonen jeg trenger, for å hjelpe klientene mine til å se de logiske sammenhengene i egne liv og følelser. Det at jeg er utålmodig, holder drivet oppe, slik at klientene mine slipper å bruke unødvendig lang tid i de vonde følelsene. De fleste ønsker å få det så bra som de kan, så raskt som de kan.

Det kan jeg hjelpe dem med!

Trine Elverum,Psykologspesialist

Hvis du vil lese litt om hva andre mener kjennetegner en god terapeut, kan du feks sjekke denne siden.