fbpx

Bidrag til samfunnet

Mange i Norge har det svært bra og jeg er en av dem. Jeg kommer fra en typisk arbeiderklassefamilie som gjennom traust arbeid jobbet seg inn i den store, norske middelklassen en gang på 1970/80-tallet. Som psykologspesialist jobber jeg for å forbedre menneskers mentale helse. Det er et viktig arbeid, men Maslows behovspyramide viser med all tydelighet at våre grunnleggende behov må sikres før vi evner å kjenne etter hvordan vi har det mentalt.

I Norge er vi heldige nok til å ha et relativt velfungerende sosialvesen. Ingen skal måtte gå sultne eller bo på gaten. Systemet er langt fra perfekt og også i Norge er det dessverre for mange som befinner seg under fattigdomsgrensen. Vi står imidlertid allikevel sterkere rustet i Norge enn i mange andre land. Kiva.org er en frivillig organisasjon som har som mål å samle mennesker gjennom lån for å redusere global fattigdom. Gjennom bruk av Internett og et verdsomspennende nettverk av mikrofinansinstitusjoner lar Kiva enkeltpersoner låne ut ned til 25 amerikanske dollar (ca. 150 norske kroner) for å hjelpe til med å finansiere småbedrifter eid og drevet av personer fra lavinntektsgrupper rundt omkring i verden. (kilde Wikipedia). Du kan lese hva Wikipedia sier om Kiva her.

Hvis du ønsker å bidra med egne mikrolån kan du gå inn på https://www.kiva.org/ og opprette egen profil der. Hvis du er klient hos meg, vet du nå uansett at du er med og bidrar til at flere enn deg får muligheten til å bedre eget liv; jeg håper du vil synes det er positivt. Send meg gjerne en tilbakemelding om hva du synes om dette. Du finner kontaktinformasjonen min her: https://psykologivestfold.no/kontaktskjema/