fbpx

Oppgjør for timene

Når du bestiller time hos psykologspesialist Trine Elverum godtar du at oppgjør for timene skjer via MediPay. I korte trekk går det ut på:

  • at du mottar en sms etter behandlingen.
  • at du enten trykker på lenken som ligger i sms´n og foretar oppgjør for timene direkte i løpet av 24 timer, eller
  • avventer å motta faktura. Dersom du avventer faktura påløper et fakturagebyr på kr 50,00.

Dersom du ønsker detaljert beskrivelse av hvordan oppjør for timene foregår, kan du se beskrivelsen ved å trykke her.

Prislisten som gjelder for behandlinger hos psykologspesialist Trine Elverum, ser du ved å trykke her. Vi gjør oppmerksom på at du betaler for tiden du bruker. Det betyr at du, dersom du selv forlenger timen din ved å fortsette terapien utover tidspunktet da psykologen har sagt at timen er over, blir fakturert for forbrukt mertid. Dersom du kommer for sent til timen, blir du også fakturert for den tiden som har gått fra timen skulle ha startet. Dersom psykologen spør om du ønsker å forlenge samtalen utover det som er avtalt og du bekrefter at du ønsker det, bekrefter du også merkostnaden slik den framkommer i prislisten.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med MediPays kundeservice, finner du dem her. MediPay administreres av firmaet PayEx.

MediPays fullstendige vilkår kan du lese her.

Betalingstjenesten MediPay gjør det enkelt å foreta oppgjør for timene